top of page

Om Human Design

Human Design är en mix av astrologi, chakrasystemet, kvantfysik, I Ching och Kabbalah. Det är ett konkret analyssystem för självkännedom, självförverkligande och beslutsfattande. Alla olika delar inom Human Design skapar tillsammans ett personligt system som är helt unikt för just dig. Den personliga karta som du får fram visar vad du är för auratyp, din livsstrategi, hur du lättast tar beslut och hur du ska leva som den bästa versionen av dig själv.

 

Systemet hjälper dig även att känna igen både dina medvetna och undermedvetna sanningar. Du kan se Human Design som ett av de coolaste verktygen för självkännedom som visar hur unik och fantastisk just du är. Du behöver inte undra en sekund till över vad som är just dina sanna superpowers!

 

Om det fortfarande känns oklart kan vi likna det vid ett personlighetstest men där du inte är aktivt delaktig i ditt resultat. Jag ser Human Design som ett första intryck av dig själv. Hur mycket man än försöker så glömmer man aldrig ett första intryck. Det här verktyget hjälper dig att sätta ord på det du känner men som kan vara svårt att formulera. Med hjälp av Human Design får du se dig själv i ett nytt ljus. Genom ökad förståelse för dig själv kan du i förlängningen även lättare förstå andra. 

 

Jag använder Human Design som grund och utgångspunkt i all min coaching och känner att just den kombinationen erbjuder något som länge har saknats inom personlig utveckling.

Nyfiken på din design?

På myBodyGraph kan du ta fram din karta.

Om mig: Om mig

"My coaching speaks to your soul, shifts your mind, touches your core and moves your heart"

MARLI MONTÁN

bottom of page